Pagrindinis meniu
Kretingos Sandora

Kretingos ev. liuteronų draugija Sandora tęsia prieškario lietuvių draugijos Sandora tradicijas.

Šią evangelišką draugiją įkūrė dar 1904 m. kunigas misionierius Kristupas Lokys. Vėliau jam išvykus misionauti į Indiją, draugijos vadovu tapo kunigas dr. Gaigalaitis. Su šiuo vardu labiausiai susijusi prieškario Sandoros veikla. Buvo rūpinamasi vargstančiųjų globa, įsteigti senelių namai, Įkurta jaunųjų Sandora, vargstančiųjų maitinimas, steigiamos bibliotekos, organizuojamas lietuvškos krikščioniškos literatūros leidimas ir platinimas. Vienas svarbesnių to meto draugijos uždavinių buvo lietuviškos evangeliškos kultūros ir identiteto išlaikymas ir stiprinimas, tuo būdu atsilaikant prieš Vokietijos vykdomą Mažosios Lietuvos vokietinimo politiką. Draugijos veikla buvo nutraukta 1939 m. Klaipėdos kraštą prijungus prie Vokietijos. Prasidėjus karui ir po karo Lietuvą okupavus sovietiniam režimui visų panašių organizacijų veikla taip pat buvo neimanoma.

Tik atkūrus Lietuvos nepriklausomybę atsirado galimybė atkurti draugijos veiklą. Jos tikslai išliko panašūs, tai vargstančiųjų rėmimas ir evangeliškos kultūros skleidimas.

Pradžioje veikla vyko parapijos rėmuose, vėliau po truputį plėtėsi ir dabar vyksta rajono mastu. Paramą gauna ne tik parapijiečiai, bet ir kiti rajono žmonės. Aktyviai bendradarbiaujame su miesto socialiniu rūpybos skyriumi. Prisidedame prie miesto mokyklų kompiuterizavimo programos. Tikslines paramas yra gavę senelių namai, vaikų globos namai, vaikų darželiai Ąžuoliukas, Eglutė, Kretingos policija, ligoninė.

 

Trumpa veiklos chronologija:

 

 • 1990m. sekmadieninė mokykla
 •  
 • 1991m. vaikų choras
 •  
 • 1992m. jaunimo choras
 •  
 • 1994-1995 dvi išvykos parapijos jaunimui į stovyklas Vokietijoje. Bendra lietuvių ir vokiečių jaunimo stovykla Kretingoje.
 •  
 • 1996m. Finansuotas parapijos vaikų dalyvavimas Birštono vasaros stovykloje.
 •  
 • 1997-98 Jaunimo choro sovykla ir trys koncertai Vokietijoje. Bendras projektas su Lietuvos evangelikų liuteronų Bažnyčios Jaunimo Centru vaikų globos namuose. Žaidimų aikštelės statyba, dalyvaujant bendrai lietuvių ir amerikiečių jaunimo grupėms. Bendra vokiečių amerikiečių lietuvių grupė dalyvavo remontuojant keletą klasių Simono Daukanto vidurinėje mokykloje. Miesto visuomenei organizuota konferencija-minėjimas Martyną Mažvydą prisimenant.

 

Kiekvienais metais organizuojamos kalėdinės vakaronės, moterų maldos diena.

Ši veikla nebūtų imanoma be mūsų partnerių iš Vokietijos Saarbruken , Blankenfelde, Malnov parapijų. Vis daugiau parapijiečių išvyksta į  įvairius      renginius užsienyje ir vis daugiau užsienio draugų apsilanko pas mus.

 

Pirmininkas Arūnas Šulskis

 

Sandoros darbuotojai lanko parapijiečius

 


Sandoros iniciatyva parapijos jaunimo choras aplankė Laugalių pensionatą 1997