Pagrindinis meniu
Projekto aprašymas

Išsami informacija http://www.sempre-project.eu


 „SEMPRE“ PROJEKTO PRISTATYMAS


SEMPRE_projekto_aprasymas_foto.jpg


Projekto pavadinimas
Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse

Projekto akronimas
SEMPRE

Projektas finansuojamas
Interreg Baltic Sea Reagion programa. Prioritetas - inovacijų potencialas

Programos tikslas
Netechnologinės inovacijos:
Skatinti Baltijos jūros regiono veiklą netechnologinių inovacijų srityje, stiprinant inovacijų įgyvendinimo dalyvių pajėgumą

Projekto trukmė

Įgyvendinimo pradžia                       2016-03-01

Įgyvendinimo pabaiga                        2019-02-28

 

Įgyvendinimo etapo trukmė (mėnesiais)  36

Baigiamojo etapo pradžia                 2019-03-01

Baigiamojo etapo pabaiga                 2019-05-31

 

Projekto idėją ir partnerystės iniciatyvą pasiūlė Šlėzvigo-Holšteino (Schleswig-Holstein) diakonija (pareiškėjas). Ši diakonija ir jos narės, kuriose dirba 28 tūkst. vyrų ir moterų, teikia socialines paslaugas ir paramą nepalankioje socialinėje padėtyje atsidūrusiems žmonėms. Ši diakonija dalyvavo ES projektuose (EQUAL, LEONARDO, ESF, AMIF) ir palaiko glaudžius ryšius su partneriais Baltijos valstybėse. Kaip pagrindinei partnerei šiai diakonijai priklauso didžiausias biudžetas.

Projekto partnerių pristatymas:

  • Ekonomikos akademijos (WAK) ir evangelikų liuteronų bažnyčios šiaurės Vokietijoje pagrindinės darbo sritys yra (tęstinis) švietimas, užimtumas ir kaimo plėtra. Ekonomikos akademija perims komunikacijos veiklos koordinavimą SEMPRE projekte.
  • Partneriai Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje (VšĮ “Liuteronų diakonija”) – tai pripažinti vietos savivaldos institucijų ir ministerijų partneriai darbo su palankių socialinių sąlygų neturinčiomis grupėmis srityje. Jie kuria tvarias paslaugų struktūras, o tai ypatingas iššūkis kaimo vietovėse, kuriose dažnai nėra sukurta net paprasčiausia infrastruktūra, žmonėms trūksta motyvacijos ir iniciatyvos.
  • PERITIA – tai švietimo įstaiga, daug dėmesio skirianti mokymui ir motyvacijos kursams jauniems žmonėms ir ilgalaikiams bedarbiams. Pietų Danijos universitetas – tai mokymo įstaiga, turinti daug darbo su palankių socialinių sąlygų neturinčiomis grupėmis patirties.
  • Du Švedijos partneriai turi daug patirties dirbant su palankių socialinių sąlygų neturinčiomis grupėmis ir skatinant socialinį verslumą Norbotene, viename iš atokiausių Baltijos jūros regionų.
  • Suomijos partneriai ir Latvijos universitetas – tai mokslo įstaigos, turinčios vertingos patirties mokslinių tyrimų srityje ir siūlančios unikalią galimybę projekto išvadas įgyvendinti mokslo programoje, skirtoje socialinio darbo studentams, t.y. būsimiems socialinių paslaugų teikėjų darbuotojams. Jie pristatys SEMPRE projektą mokslo visuomenei mokslinių tyrimų konferencijose ir periodiniuose leidiniuose..
  • NORDREGIO – organizacija, kurios veiklos sritis apima mokslinius tyrimus ir politikos plėtrą – kaip partneris turės specialų vaidmenį. Ji prisidės prie gerosios praktikos pavyzdžių rinkimo ir padės rinkti ir dalintis išvadomis, skirtomis socialinių paslaugų teikėjams ir politikos formuotojams.

SEMPRE projekto įgyvendinimo metu kiekvienas aukščiau įvardintas partneris savo šalyje suburs tarpsektorinę partnerystę, kurios narės daugiausia dalyvaus vietos įgalinimo tinkluose ir (arba) regioninėse koordinavimo grupėse. Sukurta partnerystė prisidės gerąją praktika ir (arba) komunikacijos kanalais.

Projekto įgyvendinimas bus vykdomas 2 skirtingais lygmenimis kiekvienoje šalyje. Lietuvoje sudaryta regioninė koordinavimo grupė: VšĮ „Liuteronų diakonija“ ir Klaipėdos universitetas. Taip pat Jurbarko ir Pagėgių regionuose suburti du vietos įgalinimo tinklai. Jurbarko vietos įgalinimo tinklo atstovai: Jurbarko rajono savivaldybė, Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“, Pagėgių vietos įgalinimo tinklo atstovai: Pagėgių savivaldybė, ilgalaikės reabilitacijos centras VšĮ „Gabrielius“.  SEMPRE projektas skatina stiprinti socialinių paslaugų teikimą kaimo vietovėse. Socialinių paslaugų teikėjai, tokie kaip gerovės ir viešojo sektoriaus organizacijos, nevyriausybinės ir socialinės įmonės, bus raginami įtraukti galutinius vartotojus, t.y. palankių socialinių sąlygų neturinčių grupių narius – vienišus tėvus, priklausomybės ligomis sergančius asmenis.

Daugumai Baltijos jūros regiono kaimo vietovių kaip ir Lietuvoje būdinga situacijos blogėjimo tendencija, kai dėl migracijos ir ekonominio nuosmukio blogėja paslaugų infrastruktūra ir gyvenimo kokybė, bei atvirkščiai. Paslaugų atnaujinimui ir socialinių inovacijų ir verslumo skatinimui reikalingų gebėjimų trūksta, o regioniniai skirtumai tik didėja. Prie šių problemų dar prisideda ir demografiniai pokyčiai bei finansiniai sunkumai. Šios aplinkybės daro didelę įtaką jautrioms socialinėms grupėms, kurioms gresia skurdas ir atskirtis, nes jų gyvenimo perspektyvos blogėja, o šių žmonių galimybių nėra paisoma. SEMPRE projekto tikslas yra pagerinti socialinių paslaugų teikimą, leidžiant galutiniams naudotojams dalyvauti šių paslaugų planavime ir teikime.

Socialinių paslaugų teikėjų (viešųjų, privačiųjų ir trečiojo sektoriaus) institucinių galimybių didinimas yra labai svarbus šiam procesui, siekiant pritaikyti darbo metodus ir priemones bei gebėti sėkmingai administruoti organizacinius pakeitimus. Todėl SEMPRE projekto partneriai patikrins įgalinimo būdus vietos situacijos kontekste inicijuodami į vartotojus orientuotus nedidelius projektus ir vystydami jų verslumo gebėjimus. Šiame procese įgyta patirtis bus kaupiama „Įgalinimo vadove“, kuriuo socialinių paslaugų teikėjų darbuotojai vadovausis savo praktiniame darbe, skirtame įtraukti galutinius naudotojus. Jie taip pat parengs mokymo modulius ir metodus, skirtus socialinių paslaugų teikėjų darbuotojų įgalinimo kompetencijai vystyti, ir parengs „Organizacinį įgalinimo veiksmų planą“, skirtą paskatinti socialinių paslaugų teikėjus pergalvoti jų, kaip lyderių, vaidmenį socialinėje ekonomikoje. Galiausiai remiantis projekto veikla bus parengtos rekomendacijos politikos formuotojams siekiant sukurti palankesnes socialines ir ekonomines sąlygas kaimo vietovėse, įskaitant patikimų, prieinamų ir pasiekiamų paslaugų infrastruktūrą. Inovacijos socialiniame sektoriuje gali paskatinti plėtrą ir sudaryti geresnes darbo galimybes kaimo vietovėse Baltijos jūros regione bei paversti šias vietoves patrauklesne vieta gyventi ir dirbti.


Sempre