Pagrindinis meniu
Vilniaus Sandora

Viešoji įstaiga Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios diakonija VILNIAUS SANDORA įkurta 1990 m. spalio 17 d. grupės parapijiečių steigiamajame susirinkime. Tai krikščioniška ne pelno organizacija, juridinis asmuo, turinti LR viešųjų įstaigų bei kitų įstatymų nustatytą veikimo, iniciatyvos ir sprendimų priėmimo laisvę.

1996 m. birželio 6 d. pašventintas Dievo žodžiu Diakoninis centras. Liudijime, kurį pasirašė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Jonas Kalvanas Jr., Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios kunigė Tamara Schmidt bei dar 4 asmenys, įrašyta: “Diakoninis centras – tai gailestingumo namai, kuriuose bus siekiama praktiškai įgyvendinti Bažnyčios skelbiamą Dievo meilę pasauliui per Jėzų Kristų. Šie namai visiems laikams turi būti “Vilniaus Sandoros” labdaringos veiklos centras, teikiantis pagalbą ir viltį žmonėms, kurie savo gyvenimą laiko sunkia lemtimi. Kartu jie yra Dievo meilę liudijantis tikėjimo ir draugystės simbolis”.

Aukščiausiasis VšĮ VELB diakonijos VILNIAUS SANDORA valdymo organas – visuotinis dalininkų (steigėjų) susirinkimas. Vykdomasis organas yra valdyba, renkama iš 7 narių 3 metų laikotarpiui. Valdybai vadovauja renkamas valdybos pirmininkas. Organizacinius ir techninius klausimus sprendžia įstaigos administracija, kuriai vadovauja direktorius, renkamas tiesiogiai dalininkų (steigėjų) susirinkime.

 

Kontaktai: Valdybos pirmininkas Vytautas Keturka,

                 direktorius Romualdas Saldukas.

 

Administracija dirba: I –V  9.00 – 18.00 

            Vokiečių g. 22,

            LT-2001 Vilnius,

            Tel.: 8 5 212 04 38,

            Faks.: 8 5 212 37 51

            vilsandora@centras.lt

 

1998 m.VELB diakonija VILNIAUS SANDORA priimta į Europos diakonijų sąjungą – Eurodiakoniją.

Svarbiausias VELB diakonijos VILNIAUS SANDORA tikslas - kasdieniu tarnavimu artimui liudyti Dievo meilę ir gailestingumą, teikti materialinę, moralinę pagalbą, ligonių bei neįgaliųjų slaugos ir globos paslaugas Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios nariams ir kitiems Vilniaus miesto gyventojams, ieškantiems pagalbos mūsų bendruomenėje. 

VilniausSandoraturi savo vaistinę

 

Diakonijoje VILNIAUS SANDORA veikia:

 

Socialinės globos ir rūpybos tarnyba

įkurta 1992 m. Veiklos tikslas – ligonių, vyresnio amžiaus vienišų bei neįgaliųjų žmonių priežiūra namuose. Socialinė darbuotoja išklauso ieškančius paramos asmens, suteikia jiems informaciją apie diakonijos teikiamą socialinę paramą.

Kontaktai: L. Rotkytė. Soc. darbuotoja V. Mečkauskienė

 

Gydytojo tarnyba:

Konsultacijos med. punkte, sunkių ligonių bei neįgaliųjų lankymas namuose ar ligoninėse.

Kontaktai: Gyd. D. Deniušytė, med. sesuo S. Korbutienė

 

Gimnastika, masažas.

 

Profilaktika, gydymas:

Kontaktai: Kineziterapeutė R. Gaidelienė

 

Vaistinė: 

Nemokamai teikia paramą medikamentais, slaugos priemonėmis socialiai remtiniems ligoniams ir neįgaliesiems.

Kontaktai: Provizorė L. Jeruševičienė

 

Sriubos virtuvė:

Sriubos virtuvė veikia nuo 1992 m. Kasdien darbo dienomis nemokamai maitinama 60 žmonių. Tačiau mūsų finansinės galimybės ribotos, todėl prašytume supermarketus, restoranus ar kavines, taip pat kitas įmones, organizacijas paremti maisto produktais mūsų globojamus žmones. Padėkime alkstantiems.

Kontaktai: J. Balčiūnas

 

Parduotuvė:

Veikia nuo 1996 m. Dėvėtų rūbų pardavimas. Gautos lėšos skiriamos sriubos virtuvei finansuoti ir nelaimės ištiktų žmonių paramai. 

Kontaktai: M. Andziulevičienė

 

“Rūbų kambarys”:

Veikia nuo 1990 m. Socialiai remtiniems asmenims teikiama pagalba rūbais ir avalyne.

Kontaktai: A. Novičkovienė

 

Projektas: Hospis‘o tarnyba

1999 m. keletas bendruomenės narių, susipažinę su hospis’o veikla Lehnine, Vokietijoje, nusprendė supažindinti su hospis’o idėjomis platesnį žmonių ratą.

Buvo nutarta surengti seminarą. Diakonisė iš Lehnino R. Sommermeyer (Vokietija) 1999-2001 m. 3 dalių seminare “Hospis’o stacionarinė ir ambulatorinė tarnyba: mirštančiojo palydėjimas, paguoda šeimos nariams ir artimiesiems” skaitė paskaitas ir vedė praktinius užsiėmimus diakonijoje VILNIAUS SANDORA pagalba Seminaro dalyviai gavo sertifikatus, dalis savanorių susibūrė į hospis’o grupę, jie mokosi ir ruošiasi šiai ypatingai svarbiai tarnystei.

Kontaktai: A. Novičkovienė

 

Didžiausias šiuo metu projektas – Senelių globos namai ir hospis’as

2001 m. Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė ir diakonija VILNIAUS SANDORA ėmėsi įgyvendinti seniai puoselėtą svajonę – įkurti senelių gobos namus. Tuo tikslu bažnyčia panaudos sutartimi 50 metų perdavė nuosavybės teise jai priklausančią pastatų komplekso dalį (Vokiečių g. 20) diakonijai VILNIAUS SANDORA. Tai istoriniai pastatai,esantys greta bažnyčios. Atlikus restauracijos ir renovacijos darbus, čia bus įrengti    nedideli, modernūs senelių globos namai 15 asmenų bei 2 kambariai hospi’ui.

Projekto vertė – 2 ml. Lt.

Maloniai prašome paremti šį mūsų projektą.

Speciali sąskaita Vilniaus banko Naujamiesčio filiale Nr. 9609280, banko kodas 260101730.

Projektą iš dalies finansuoja Šlezvigo-Holšteino žemės diakonija. Ji skatina bei remia ir kitas VILNIAUS SANDOROS veiklos sritis.

Kontaktai: direktorius R. Saldukas

VELB diakonijos VILNIAUS SANDORA padaliniuose dirba apie 40 darbuotojų, daugiau nei pusė jų yra savanoriai, Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenės nariai. Stengiamės padėti vargstančiam, kenčiančiam žmogui.

Diakonija VILNIAUS SANDORA – partneris ir pagalbininkas gyvenimo vingiuose.

Sandoros“ darbuotojai teikia paramą savartyno gyventojams