Pagrindinis meniu
Grįžti

Paskaita-diskusija „ Ką mes žinome ir ko nežinime apie narkotikus, alkoholį ir rūkymą?“


2013 m. lapkričio 21 d. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinėje mokykloje paskaitą-diskusiją „ Ką mes žinome ir ko nežinime apie narkotikus, alkoholį ir rūkymą?“ vedė všį „ Psichologinė parama ir konsultavimas“ direktorė, psichoterapeutė Danguolė Andriušaitienė.

Mokiniai buvo suskirstyti į dvi grupes: 7-8 klasių mokiniams paskaita apie alkoholį ir rūkymą, jų prevenciją, 9-10 klasių mokiniams didesnis dėmesys skirtas narkotinių medžiagų prevencijai, ŽIV virusui, AIDS.

Užsiėmimų pradžioje organizuota anketinė apklausa. Moksleiviai dirbo grupelėmis, atsakė į anketos klausimus, siekiant išsiaiškinti ką mokiniai žino ir ko nežino apie svaigiąsias medžiagas. Vėliau aptarti moksleivių atsakymai, pateikta informacija apie alkoholio, narkotikų ir rūkymo žalą. Mokiniai buvo supažindinti su būdais, kuriais jie gali būti įtraukti į narkomaniją, alkoholio vartojimą ir kitas priklausomybes. Diskutuota apie rūkymo, alkoholio ir narkotikų vartojimo priežastis bei pagalbos formas, gydant priklausomybės ligas.

Po paskaitos praėjus savaitei lektorė atsiuntė apibendrintus anketinių apklausų duomenis, mokinių žinias ir nuostatas. Taip pat pateiktos rekomendacijos dėl prevencinės veiklos vykdymo.