Pagrindinis meniu
Grįžti

Skelbimas


'Iš tiesų sakau jums, kiek kartų tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, man padarėte’. Mt.25.40

 

Gerb. konsistorijos nariai, gerb. kunigai,

 

LELB Konsistorijos nutarimu II-jį sekmadienį prieš Adventą (2013m. lapkričio 17d.),  pamaldų metu surinktos aukos skiriamos diakonijos veiklai. Šiais metais surinktas aukas norime skirti mūsų diakonijos globojamam projektui Polacko parapijos diakoninei veiklai Baltarusijoje.

Už Jūsų surinktas  aukas norime padėti įsigyti Polacko neįgaliųjų namams buitinės technikos.

Nuoširdžiai dėkojame visiems aukotojams!

 

Kun. Mindaugas Kairys

 

VšĮ Liuteronų diakonija

LT077044060006257830

AB SEB Vilniaus bankas

BIC (SWIFT) Kodas –CBVILT2X