Pagrindinis meniu
Grįžti

eurodeconia


Lietuvoje apsilankė „Eurodiaconia“ atstovai


eurodeconia

 

Gegužės 22-24 dienomis Lietuvoje lankėsi „Eurodiaconia“ biuro generalinė sekretorė Heather Roy ir Catherine Mallet. „Eurodiaconia“ atstovių vizito Lietuvoje metu surengtas susitikimas su „Liuteronų diakonija“ direktoriumi Mindaugu Kairiu, Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupu Mindaugu Sabučiu ir projektų vadove Ingrida Kairyte. „Liuteronų diakonija“ 2013 m. tapo „Eurodiaconia“ tinklo nare ir šis susitikimas buvo pirmas oficialus žingsnis pristatant ir įvardinant veiklos prioritetus ir bendradarbiavimo galimybes. Susitikimo metu aptartas „Liuteronų diakonija“ vaidmuo Lietuvai pirmininkaujant ES bei įvardintos galimybės bei tikslai, kurių planuojama siekti partnerystėje su „Eurodiaconia“.

Atstovai iš „Eurodiaconia“ bei „Liuteronų diakonija“ kartu su „Social Platform“ (Europos socialinių nevyriausybinių organizacijų sąjunga, prezidentė Heather Roy) dalyvavo Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos (ES) Tarybai pasiruošimui skirtuose renginiuose ir susitikimuose, kurių tikslas - atsižvelgiant į būsimą Lietuvos pirmininkavimą ES (2013 m. liepos-gruodžio mėn.) surinkti atstovus iš Lietuvos vyriausybės, mokslinių tyrimų institutų ir socialinių pilietinės visuomenės organizacijų (PVO) aptarti socialinius prioritetus Lietuvos pirmininkavimo ES. Susitikime taip pat buvo siekiama kurti aljansus tarp Europos ir Lietuvos PVO.

Gegužės 23 d. vyko seminaras „Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje socialinės investicijos“. Pagrindinį pranešimą „Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungoje socialinių prioritetų pristatymas“ skaitė socialinės apsaugos ir darbo ministerė Algimanta Pabedinskienė. Konferencijoje taip pat pasisakė „Socialinės platformos“ prezidentė Heather Roy, „Socialinės platformos“ direktorius Pierre Baussand, Europos skurdo mažinimo organizacijų tinklo Lietuvoje valdybos narys Vaidotas Ilgius, Lietuvos Jaunimo organizacijų tarybos (LiJOT) prezidentė Loreta Senkutė, kiti nevyriausybinių organizacijų atstovai. Numatya, kad Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu socialinės srities prioritetai bus užimtumo didinimas, ypatingą dėmesį skiriant jaunimui, geresnė darbuotojų socialinė apsauga, socialinio aspekto, planuojant ekonominius, finansinius pokyčius stiprinimas bei lygių moterų ir vyrų teisių užtikrinimo klausimai.

 

Seminarą pabaigė diskusija ir baigiamasis žodis „Kaip galime užtikrinti, kad Lietuvos pirmininkavimo ES laikotarpiu Europos socialiniai prioritetai būtų išplėtoti ir įgyvendinti?“ tema.


Straipsnio autorė: Ingrida Kairytė