Pagrindinis meniu
Grįžti

„Mobili jaunimo laisvalaikio programa“ Skirsnemunės „Motinos – vaiko dienos užimtumo centre“

 

 

            Visuomenė bręsta tik tada kai, jos nariai betarpiškai bendrauja, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, kai lieka vis mažiau skirtumo tarp mano rūpestis ir mūsų rūpestis. Jaunoji karta, jos jautrumo visuomenės problemoms ugdymas yra mūsų visuotinė pareiga ir atsakomybė. Kuriantis ir savo veiklos tikslingumu tikintis jaunas žmogus įgyja naudingos patirties, susipažįsta su įvairesnėmis bendruomeninio gyvenimo pusėmis. Nesmagu sau pripažinti, kad kartais nežinome, kas vyksta už mūsų kiemo vartų, nesidomime, kokia veikla užsiima gimtojo kaimo, miestelio ar bažnyčios bendruomenė. „Mylėk savo artimą kaip save patį“ – Kristaus mokymo esmė, sutelpanti į vieną eilutę, yra raktas ne tik į tikėjimo gilumą, bet ir į kiekvieno jos nario ir visuomenės apskritai gerovę, - tik gerbdami ir įsiklausydami į vienas kitą, domėdamiesi pažeidžiamiausių mūsų visuomenės narių rūpesčiais ir problemomis, spręsdami jas, sumažinsime tarpusavio atskirtį, išmoksime bendrauti, dalintis kultūrine ir visuomenine patirtimi. Galima pasidžiaugti, kad tokių iniciatyvų ir projektų pamažu atsiranda. Vienas iš jų, - Skirsnemunės „Motinos-vaiko dienos užimtumo centras“. Praeitų metų vasarą šis centras, įsikūręs pagrindinės Skirsnemunės miestelio gatvės pašonėje, prisipildė vaikų klegesio. Į namus, kurio langai išpuošti gėlėmis ir spalvotais paukšteliais, nuo to laiko pasibaigus pamokoms mokykloje ateina mokiniai. Motinos – vaiko dienos užimtumo centrą lankantys vaikai, prižiūrimi suaugusiųjų, čia geria arbatą, tepa sumuštinius, verda sriubą. Centre vaikams organizuojama pamokų ruoša, laisvalaikio užimtumas bei kiti užsiėmimai.

            Centro veiklos pradžia suteikė vilčių ir džiaugsmo visai miestelio bendruomenei. Įgyvendinti centro tikslą, – plėtoti vaikų socializacijos galimybes, skatinti kultūrinės brandos ugdymą, ugdyti visavertę asmenybę, gebančią veikti šiuolaikinėje visuomenėje, – padeda Jurbarko rajono savivaldybė ir privatūs rėmėjai. Galime tikrai pasidžiaugti, – gauta parama itin sunkiu mūsų valstybei metu. Retoriškai galime savęs paklausti, ar ne tokiu laikotarpiu ir turėtų būti teikiama parama tiems, kam jos labiausiai reikia?

            Gegužės 23 dieną  „Motinos – vaiko dienos užimtumo centre“ Skirsnemunėje paskutinį kartą lankėsi projekto ,,Mobili jaunimo laisvalaikio programa“ savanorių komanda. Jurbarko švietimo centras nuo rugsėjo vidurio įgyvendino projektą „Mobili jaunimo laisvalaikio programa“. Projektu siekiama aktyvinti Jurbarko rajono jaunimą, skatinti jų kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą bei didinti užimtumą. Projektas buvo vykdomas aštuoniose Jurbarko rajono seniūnijose: Juodaičių, Skirsnemunės, Eržvilko, Raudonės, Seredžiaus, Smalininkų, Girdžių ir Viešvilės. Kartą per mėnesį mikroautobusu į Skirsnemunės mokyklą atvykdavo savanoriai, kurie organizavo įvairias įdomias veiklas: tapymo, šokių, filmų kūrimo, sporto, diskusijų, krizių įveikimo, renginių organizavimo ir daug daug žaidimų.
            Paskutinį kartą susitikta „Motinos – vaiko dienos užimtumo centre“ Skirsnemunėje.  Projekto savanoriai ir gausiai susirinkęs jaunimas smagiai linksminosi, žaidė lauko ir stalo žaidimus, tapė ant drobės. Vaišinantis arbata pasidalinta dienos įspūdžiais  ir svajonėmis apie susitikimus ateityje. Projekto koordinatorei padovanojus visiems dalyviams dovanėles su projekto simbolika, atsisveikinome su „Mobili jaunimo laisvalaikio programa“ savanorių komanda, tikėdamiesi, kad tai ne paskutinis susitikimas.

             Vaikų dienos centre besidarbuojantys darbuotojai bei visa miestelio bendruomenė džiaugiasi produktyviu „Motinos – vaiko dienos užimtumo centro“ darbu, pagyvėjusiomis miestelio vaikų šypsenomis - ženklu, jog Dienos užimtumo centras yra tikrai reikalingas.

Vaikai, užimti kryptinga veikla, turi mažiau galimybių pasiduoti neigiamai gatvės įtakai. Šiame centre vaikai nuolat ras širdžiai mielą veiklą, užsiėmimą,  šilumą, meilę, šiltą nuotaiką ir draugišką petį...

„Motinos-vaiko dienos užimtumo centras“ vadovė Evelina Tamošaitytė