Pagrindinis meniu
Grįžti

Prevencija

Narkotikų ir alkoholio vartojimas yra opi problema mūsų visuomenėje. Jaunuoliai įvairių rūšių svaigalus pradeda vartoti vis jaunesniame amžiuje.

Spalio 12-ąją Pagėgių Evangelikų liuteronų diakonijos namuose „Sandora“ įvyko susitikimas, kurio metu buvo diskutuota, ar alkoholio ir narkotikų vartojimas jaunimo tarpe yra tikrai aktuali problema.

Susitikime dalyvavo asmenys, kurie vienaip ar kitaip yra susiję su vaikų auklėjimu, jų priežiūra ar globa. Tai Pagėgių ir Šilutės „Sandorų“ vadovai Astrita Liepienė ir Petras Vaišvilas, VŠĮ reabilitacijos centro „Gabrielius“ direktorius Valdas Miliauskas, Šilutės turizmo ir paslaugų verslo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui Edvardas Jurjonas, Pagėgių A. Mackaus gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vida Šveikauskienė, Pagėgių savivaldybės administracijos Vaikų teisių apsaugos skyriaus vadovė Lina Augustinavičiūtė ir Pagėgių policijos prevencijos grupės vyresnysis tyrėjas Renatas Šimkus.

Visi šie asmenys tvirtino, kad gana nemaža dalis Pagėgių krašte gyvenančio jaunimo turi problemų su narkotikų bei alkoholio vartojimu. Ši problema labiausiai aktuali socialiai remtinose ir probleminėse šeimose, kur vaikai negauna tinkamo pavyzdžio iš savo artimiausios aplinkos, t.y. tėvų, giminaičių ar globėjų.

VŠĮ Liuteronų diakonija nuo šių metų rugpjūčio Šilutės ir Pagėgių „Sandorose“, kartu su savo partnerine Šlezvigo-Holšteino žemės, Rendsburgo miesto diakonija, pradėjo vykdyti „Aktion Mensch“ finansuojamą prevencinį projektą, kurio tikslas, kad ir maža dalimi prisidėti prie vaikų švietimo, auklėjimo ir jų skatinimo nevartoti jokių svaiginančių medžiagų. Projekto „Prevencija prieš narkotikų ir alkoholio vartojimą jaunimo tarpe pasienio zonoje“ vadovė Asta Vaišvilaitė pristatė ateinančių trijų metų veiklas. Vykdant šį projektą, jaunuoliai bus kviečiami dalyvauti seminaruose, paskaitose, kurių metu išsamiau susipažins su narkotikų ir alkoholio daroma žala žmogaus organizmui. Savo darbo patirtimi žada dalintis ir VŠĮ „Gabrielius“ direktorius V. Miliauskas, kuris dirba su jau priklausomybę nuo narkotikų įgijusiais bei bandančiais šią problemą įveikti asmenimis. Tikimasi, kad šio projekto veikla bus naudinga ir vaisinga ugdant jaunimą bei skatinant jį rasti prasmingesnių užsiėmimų, negu svaigalų vartojimas.

Nuotraukoje stovi iš dešinės į kairę:

Renatas Šimkus

Vida Šveikauskienė

Astrita Liepienė

Petras Vaišvilas

Edvardas Jurjonas

Valdas Miliauskas 

Apie „Pagėgių Sandorą“

Evangelikų liuteronų parapijos labdaros organizacija „Pagėgių Sandora“ įregistruota 1995 m. birželio 28 d. Nuo pat savo įsikūrimo dienos ji vysto socialinę diakoninę veiklą Pagėgių ir aplinkinėse liuteronų parapijose, moraliai ir materialiai remia sunkumų ištiktus žmones. Šalia šios veiklos „Pagėgių Sandora“ platina krikščioniško auklėjimo ir teologinio švietimo literatūrą, padeda išlaikyti Pagėgių parapiją, puoselėja, stiprina ir plėtoja krikščioniškas tradicijas.

Nuo 1999 m. birželio 1 d. „Pagėgių Sandora“ pradėjo maitinti vaikus iš asocialių, nepasiturinčių, alkoholikų, daugiavaikių šeimų, o taip pat ir našlaičius vaikus. Šiuo metu ši organizacija maitina 17 vaikų: 10 vaikų iš A. Mackaus gimnazijos ir 7 – iš Pagėgių pradinės mokyklos. Vaikų maitinimą finansuoja partneriai iš Vokietijos, Cuxhaven‘o diakonijos. Visi maitinami vaikai yra Romos katalikai, nes denominacija šioje veikloje nėra svarbi.

„Pagėgių Sandora“ koordinuoja šalia jos esančių liuteroniškų parapijų diakoninę veiklą. Ji bendradarbiauja su Rukų, Žukų, Vilkyškių, Piktupėnų, Lauksargių, Natkiškių evangelikų liuteronų parapijomis. Teikia humanitarinę pagalbą seneliams.

Šios organizacijos tikslas yra ne tik teikti žmonėms materialią ar medicininę pagalbą, bet ir dvasinę. 

(Straipsnio autorius Stasys Bielskis)