Pagrindinis meniu
Grįžti

 

ES FONDŲ PRIEINAMUMO SEMINARAS BRIUSELYJE
 
 
Ingrida Kairytė
 
2011 metų rugsėjo 19-22 dienomis Briuselyje vyko „Accessing EU Funding“ seminaras, kurį organizavo „Eurodiaconia“. „Eurodiaconia“ – stoginė organizacija, vienijanti ir atstovaujanti diakonijas Europoje, plėtojanti dialogą ir partnerystę tarp organizacijos narių.
ES fondų pristatymo ir paramos įsisavinimo proncipų atskleidimo paslaugos nupirktos iš privačios projektų ES paramai gauti konsultantų kompanijos Paryžiuje. 
Seminaro dalyviai - 27 asmenys, atstovaujantys „Eurodiaconia“ organizacijos narias. Sulaukta dalyvių iš Čekijos, Danijos, Ispanijos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Nyderlandų, Romunijos, Serbijos, Slovakijos, Suomijos, Švedijos, Prancūzijos, Vengrijos. Iš Lietuvos deleguoti du asmenys: „Vilniaus sandora“ tarybos narys Vytautas Keturka bei VŠĮ „Augustana“ projektų vadovė Ingrida Kairytė. Ieškota alternatyvų senelių globos namų įkūrimui Vilniaus rajone bei Liuteronų gimnazijos steigimui. Taip pat domėtasi Liuteronų diakonijos bei šios organizacijos narių plėtros ir partnerystės galimybėmis. 
Tiek teorinė informacija, tiek diakonijų atstovų praktikos, įgyvendinant ES paramos projektus, pasidalinimas, aktyvvios diskusijos leido ne tik įsisavinti visapusišką ES projektų valdymo informaciją, bet buvo atsakyti aktualūs klausimai dėl Lietuvoje inicijuojamų socialinių, švietimo, infrastuktūros projektų.
„Liuteronų diakonija“, atstovaujanti ir vienijanti organizacijas Lietuvoje turės galimybę plėtoti ryšius su dauguma „Eurodiaconia“ organizacijos narių, dalintis gerąja praktika, užmegsti partnerystę ir kartu įgyvendinti projektus ne tik pagal ES paramos schemą, bet ir tiesioginę partnerystę.