Pagrindinis meniu
Grįžti

 12-OJI DIAKONINES TARNYBOS MUGE TAURAGEJE


Šį pavasarį Tauragės parapijos namuose vyko 12-oji DT mugė - labdaringas renginys ir malonus parapijiečių ir parapijos aktyvo subuvimas, apsikeitimas nuomonėmis, pasidalijimas gerąja darbo patirtimi, kuriame kiekvienas pagal savo galimybes kažkiek paaukojo ir kažką išsinešė ne tik materialine, bet ir Dvasine prasme.
Renginį pradėjo kunigas Mindaugas Dikšaitis giesme "Dieve, Tėve, mielas", kuri, giedama gausiai susirinkusių parapijiečių, skambėjo itin darniai ir vieningai - tarsi po geros repeticijos, gal todėl, kad visus susirinkusius jungia Dvasinė šiluma ir gerumas bei tie patys tikslai - dosnumas, atjauta, pasiaukojimas.
Kunigas pažymėjo, jog 12 - simbolinis skaičius, daug reiškiantis mums visiems, nes tiek buvo Jėzaus mokinių ir apaštalų. Mindaugas Dikšaitis, pabrėždamas DT misiją ir tikslus, dėkojo diakoninės tarnybos narėms už nuoširdų darbą per visus tuos metus ir kurių dėka ir iniciatyva vyko šios mugės ir teikė mums daug Dvasinių dovanų. "Bet jūs ieškokite pačių kilniausių dovanų. O aš jums parodysiu patį didingiausią kelią."(I Kor.12,31)
Norisi tikrai tikėti, kad Viešpats mums parodys daug naujų kelių ir naujų darbo formų, kaip pagyvinti, atnaujinti DT veiklą, ką ir kvietė daryti kunigas.
Parapijos tarybos pirmininkas Robertas Piečia, visą laiką aktyviai rėmęs DT veiklą materialiai ir moraliai, žadėjo ir toliau pasirūpinti jos finansavimu bei surasti lėšų vienišiems, seneliams ir pagalbos stokojantiems.
Robertas taip pat pasidžiaugė gražiais darbais ir linkėjo visiems sėkmės ir sveikatos taip pat ragino prisidėti savo auka į bendrą parapijos fondą.
Diakoninės tarnybos pirmininkė Ida Piečienė - viso ko sumanytoja ir siela - apibendrino tarnybos darbą, pateikė išsamią veiklos ataskaitą ir asmeniškai padėkojo visoms moterims - darbštuolėms, kurios rinkdavosi parapijos namuose kiekvieną antradienį, taip pat namuose siuvo, mezgė, audė ir savo dirbiniais džiugino mūsų akį, o įsigyti malonūs rankdarbiai dabar puošia ne vieno mūsų namus. Idos galvoje jau knibžda naujos idėjos ir nauji planai. Vienas artimiausių - įrengti lentynas, kur būtų eksponuojami rankdarbiai ir veiktų pastovi paroda, vis papildoma naujais dirbiniais, kad galėtų pasigrožėti mūsų parapijiečiai ir atvykę svečiai.
Mugėje su paruošta programėle pasirodė M. Mažvydo bažnyčios choristės, vadovaujamos Tatjanos Kalvanienės, sielą atgaivino Roberto Piečios gitaros akordai ir vokalas, taip pat šių eilučių autorės savos kūrybos daina ir akordeono muzikos garsai.
Norime patikinti, kad mūsų DT ir toliau veiks bei tobulins savo veiklą ir ieškos naujų darbo formų. Dėkojame visiems, kuo nors prisidėjusiems prie šios kilnios misijos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo. Nes ne tik Dievo mums dovanotas gamtos grožis teikia džiugesį. Džiugesį vieni kitiems dovanojame ir mes, žmonės. Gyvenimas tiesiog tęsiasi ir pasireiškia naujomis formomis, kadangi yra pripildytas gailestingosios Viešpaties malonės. Todėl nepavarkime "ieškoti Dievo karalystės, o visa kita bus pridėta".(Mt.6,33)

Marija Klymantienė, DT atstovė spaudai