Pagrindinis meniu
Grįžti

Parama Šakių vaikų globos namų plėtrai

 

Vilnius. Vasario 14 dieną LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje ministro Donato Jankausko kvietimu lankėsi Šakių vaikų globos namų ir Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios globos namų atstovai: kunigas Virginijus Kelertas, Daiva Kalinauskaitė bei Džiugas Jasulaitis.

Iš 161 paraiškas teikusių organizacijų buvo atrinktos tik 52 socialinės globos įstaigos 36 savivaldybėse, kurios toliau dalyvaus „Stacionarių socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūros modernizavimo“ programoje. Valdančiosios Vyriausybės dėka, labiausiai pažeidžiamų žmonių gerovei iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų viso bus skiriama 126 mln. litų.

Šakių rajone tarp geriausiai dirbančių ir perspektyviausių stacionarios globos įstaigų buvo atrinktos dvi – tai Šakių vaikų globos namai ir Kudirkos Naumiesčio Šv. Kryžiaus atradimo bažnyčios globos namai.

Atrinktų įstaigų vadovams ministras Donatas Jankauskas įteikė sveikinimo raštus, kuriuose užrašyti žodžiai skelbia: „Tikiu, kad Jūsų entuziazmas, ryžtas, neblėstanti energija, noras padėti kitiems ir tikėjimas tuo, ką darote, leis siekti užsibrėžtų tikslų, kurti rūpestingą bei jaukią gyvenamąją aplinką globos namuose gyvenantiems žmonėms, gerinti teikiamų paslaugų kokybę racionaliai panaudojant skiriamas lėšas.“

Šia proga pakalbintas kunigas Virginijus Kelertas išreiškė padėką merui Juozui Bertašiui, socialinės paramos skyriaus vedėjai Leonorai Pocevičiūtei, architektui Antanui Grigaičiui, parapijiečiams Vilhelmui ir Irenai Haase už nuoširdų ir toliaregišką bendradarbiavimą siekiant gerovės Šakių rajono vaikams. Tik darnus darbas komandoje atneša gerų rezultatų.