Pagrindinis meniu
Grįžti

PRANEŠIMAS APIE VŠĮ „GABRIELIUS“ POKYČIUS

VšĮ „Gabrielius“ įregistruota 2008m. birželio 10d. Nuo 2009m. kovo 5d.  iki 2010 m. balandžio 1 dienos reabilitacijos centrui vadovavo direktorius Romualdas Liachavičius. Jo vadovavimo laikotarpiu centras patyrė labai daug pokyčių: pradedant centro vidaus taisyklių, blaivėjimo programų (?) kūrimu, naujų specialistų priėmimu ir baigiant pastato vidaus bei aplinkos paruošimu renovacijai. VŠĮ „Gabrielius“ veiklos krypčių tobulinimu rūpinasi 2010m. sausio 6d.  priimta nauja socialinė darbuotoja Jūratė Andrijauskaitė, kuri yra baigusi Klaipėdos universitetą ir įgujusi edukologijos bakalauro laipsnį. Ryškiausi pokyčiai pastebėti kuriant centro vidaus taisykles: reabilitantams buvo sudaryta nauja dienotvarkė, sukurti IV-ių žingsnių programinių užduočių aplankai, skirti IV-ių fazių laikotarpiui, sukurti individualūs darbo su reabilitantais planai, sudarytos charakteristikos, su reabilitantais pasirašytos naujos sutartys.

Nuo 2010 m. balandžio 1 dienos reabilitacijos centrui „Gabrielius“ pradėjo vadovauti teologijos bakalauro laipsnį turintis, o šiuo metu baigiantis istorijos magistro studijas, Valdas Miliauskas. Naujojo vadovo dėka „Gabrielius“ pradėjo vykdyti aktyvią rėmėjų paieškos veiklą - šiam tikslui pasiekti naudojamasi „Šilutės Naujienų“ (2010 m. balandžio 15 d.) paslaugomis (Šilutės krašto gyventojai apie reikalingą „Gabrieliui“ paramą galėjo sužinoti iš skelbimų). Juknaičių seniūnijos gyventojai - iki tol ryšius su įstaiga nutraukę rėmėjai - neliko abejingi čia besigydančių ir sveikstančių reabilitantų pagalbos prašymui. Visi centro gyventojai ir darbuotojai yra be galo dėkingi už pagalbą ir rūpestį  rėmėjams iš Usėnų k., o ypač šio miestelio moterų bendruomenei. Taip pat verslininkams Šilutėje, kurie padeda tiekdami maisto produktus, finansuoja  ūkinio pastato stogo atstatymą. Taip pat tiems, kurie teikia transporto paslaugas arba dovanoja statybines medžiagas.

Įstaigos vadovo iniciatyva „Gabrielius“ ieško glaudžių ryšių su analogiškais priklausomybių centrais Lietuvoje ir užsienyje. Tai, be abejo, sudaro neribotas galimybes centrams dalintis sukaupta reabilitavimosi patirtimi.

2010 m. balandžio 12d. naujai paskirtas direktorius V. Miliauskas dalyvavo Rendsburgo diakonijos organizuotoje konferencijoje Rygoje. Tai ne tik nauja informacija ar patirtis diakonijos srityje, bet ir gilesnės diskusijos, naujos pažintys, bendradarbiavimo galimybės.

Š.m. gegužės 3 dieną Piktupėnų pagrindinės mokyklos iniciatyva buvo vykdomas narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos projektas, kurio metu 5 – 10 klasių Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokiniai su įstaigoje besigydančiais reabilitantais galėjo pasidalinti turimomis žiniomis apie narkomanijos ligą, jos pasekmes ir gydymą. Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokytojai ir mokiniai liko maloniai nustebinti šiltu „Gabrieliaus“ direktoriaus, darbuotojų ir reabilitantų priėmimu bei jų atvirumu dalinantis skaudžia patirtimi. Tikimasi, jog Pagėgių sav. Piktupėnų pagrindinė mokykla bus ne paskutinė jaunimo švietimo institucija, su kuria centras bendradarbiaus vykdant narkotikų kontrolės ir narkomanijos prevencijos veiklą.

Galime pasidžiaugti, kad vykdome pirmąjį ekumenišką projektą su katalikiška organizacija „Renovabis“. Įgyvendint projektą, reabilitacijos centras „Gabrielius“ galės įsigyti naujus plastikinius langus. Esame nuoširdžiai dėkingi „Renovabis“ atstovams Dr. A. Schmähling ir F. Teismannui už labai reikalingą pagalbą. Patvirtintas „KhK“ - Štutgarte mūsų parengtas projektas - „Gipskartonio metalinių profilių įsigijimui“. Greitai pradėsime kloti nuotekų sanitarinius mazgus, bus vykdomi grindų betonavimo darbai. Už gautą paramą grindims dėkojame kun. M. Krausei.

Š.m. gegužės 19d. į reabilitacijos centrą atvyko „Raudonojo Kryžiaus“ atstovai. Ketvirtąjį kartą lankėsi  H. Krameris su žmona. Parodytas didelis dėmesys kiekvienam reabilitantui asmeniškai. Tai parama avalyne, drabužiais, patalyne, darbo įrankiais ir kruopščiai supakuotos asmeninės dovanos. Iš ponios Kramer paaukotų lėšų buvo nupirkta nauja žoliapjovė. VšĮ „Gabrielius“ vardu dėkojame visiems rėmėjams, be kurių pagalbos reabilitacijos centras negalėtų vykdyti savo pagrindinės veiklos. Šiuo metu reabilitacinėje programoje 11  vyrų.

 

VŠĮ „Liuteronų diakonija“

Direktorius kun. Mindaugas Kairys