Pagrindinis meniu
Grįžti

2008 m. Vilnius.

 

Sveikinu Jus ir Jūsų artimuosius su Šv. Kalėdomis!

 

Kalėdų nakties įvykis mums parodė, kad Dievo didybė nusileido į Kūdikio mažumą! Dievas pasilenkė prie žmogaus, nes Meilė visada linkusi pasilenkti. Pirmieji kūdikėlį Kristų aplanko piemenys. Tai begalo paprasti žmonės. Jiems nusilenkti, prikupti yra natūralus gestas. Tačiau prie Kristaus palinkusius matome ir karalius. Jie atneša Jam dovanų.

Kalėdų proga ir mes dovanojame vienas kitam dovanas, kaip mūsų meilės ir dėmesio ženklus. Ištieskime ir toliau, mieli diakonijų “Sandora” darbuotojai, savo ranką šalia mūsų gyvenantiems broliams ir seserims, kurie laukia ne vien žodžiu išsakytų sveikinimų, bet ir parodytos krikščioniškos meilės, šilumos. Kad visi galėtume pajusti daugiau gailestingumo, meilės, gėrio ir laimės.

Dėkoju Jums už Jūsų jau daugelį metų parodytą meilę artimui ir pasiaukojantį diakoninį darbą-tarnystę mažiausiems mūsų broliams ir sesėms.

 

VšĮ Liuteronų diakonija

 

Direktorius kun. Mindaugas Kairys