Pagrindinis meniu
Grįžti

Asociacija „Martyno žąsys“

 

Vykdant tarptautinio projekto SEMPE Accelerators veiklas siekiama inicijuoti problemų sprendimo strategijas, įtraukti tikslines grupes į projekto veiklas.

Projekto komandos ir tikslinės grupės narių susitikimų metu kilusi idėja įkurti asociaciją, vienijančią mamų bendruomenę pagaliau tapo realybe. 2020 metų lapkričio mėnesį oficialiai įregistruota asociacija „Martyno žąsys“. Pasirengimas naujos asociacijos veiklai ilgai netruko. Dar derinant registracijos dokumentus, verslių mamų iniciatyva gimė idėja nieko nelaukiant kurti ir planuoti šios asociacijos tolimesnius veiklos planus bei teikti paraišką Jurbarko regiono socialinei gerovei gerinti. 

Parengta ir pateikta paraiška „Asociacijos „Martyno žąsys“ socialinio verslo kūrimas“ paramai gauti pagal Vietos veiklos grupės „Nemunas“ vietos plėtros strategijos priemonę „Bendradarbiavimo rėmimas vykdant regioninių produktų rinkodarą ir kuriant maisto grandinę „nuo lauko iki stalo“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7.

Projekto idėja sukurti ir išvystyti socialinį verslą, kuris prisidėtų prie pensijinio amžiaus asmenų gerovės gerinimo Jurbarko rajone. Inicijuojamu projektu siekiama mažinti senjorų socialinę atskirtį ir vykdoma projekto veikla gerinti jų sveikatą / emocinę savijautą. Tiesiogiai į projekto veiklų vykdymą įtraukiant vietos regiono ūkininkus, kurie dalyvaudami projekto veiklose realizuotų savo produkciją ir tuo pačiu prisidėtų prie socialinę atskirtį mažinančių paslaugų – senjorų sveikatos ir emocinės būklės gerinimo, organizavimas.

Sprendimas imtis socialinio verslo, priimtas atsižvelgiant į esamą situaciją regione. Inicijuojant ir užmezgant NVO ir smulkių vietos produkcijos gamintojų abipusiai naudingą bendradarbiavimą asociacija inicijuojamu projektu siekia vykdant veiklą „nuo lauko iki stalo“ ne tik plėtoti tiesioginius ryšius tarp vartotojų bei gamintojų, taip padedant pastariesiems pelningiau realizuoti savo produkciją, bet pasiekti socialinį poveikį – socialinę atskirtį ir skurdą patiriančių senjorų grupėje vykdoma projekto veikla gerinti jų sveikatą / emocinę savijautą.

Tikimąsi, jog pateikta paraiška bus patvirtinta ir asociacijos veikla galės tiesiogiai prisidėti prie Jurbarko rajono socialinių paslaugų vystymo.

Nedidelės svajonės tampa didelių ir prasmingų darbų pradžia!

 

Veiklos finansuojamos iš VšĮ „Liuteronų diakonija“ įgyvendinamo projekto „SEMPRE Accelerators for Service Co-Creation“