Pagrindinis meniu
Grįžti

Projekto SEMPRE baigiamasis regioninis susitikimas Garliavoje

 

 

2019 m. vasario 15 d. įvyko baigiamasis regioninis projekto SEMPRE susitikimas. Į projekto užbaigimo renginį atvyko visų veikiančių diakonijų Lietuvoje atstovai, projekto SEMPRE partneriai iš Latvijos, diakonijos atstovai iš Lenkijos.

Susitikimo metu Lenkijos diakonijos generalinė direktorė Wanda Falk ir pastorius Marcin Pysz pristatė vykdomą veiklą Lenkijos diakonijose. Pasidalino patirtimi, pristatė vykdomus projektus.

Latvijos partneriai, Martin Urdze, pristatė vykdytus tarptautinio projekto SEMPRE mikro projektus Latvijos diakonijoje.

Lietuvos diakonija, VšĮ „Liuteronų diakonija“, atstovaujama regiono koordinavimo grupės vadovės Ingridos Karūnienės, įgalinimo tinklo koordinatorės Evelinos Tamošaitytės, direktoriaus kun. Mindaugo Kairio plačiai pristatė vykdytą tarptautinį projektą SEMPRE, vykdytus mikro projektus, pasiektus rezultatus.

Projektas SEMPRE – SOCIALINIS ĮGALINIMAS KAIMO VIETOVĖSE – aprėpė visą Baltijos jūros regioną.

Projekto idėją maždaug prieš 4 metus ir partnerystės iniciatyvą pasiūlė Schleswig-Holstein diakonija Vokietijoje, kuri buvo atlikusi mokslinių tyrimų projektą, skirtą vienišiems tėvams Schleswig-Holsteine.

2016 metais subūrus partnerines valstybes ir organizacijas buvo pradėtas įgyvendinti projektas Baltijos jūros regione. Projektas aprėpė visą Baltijos jūros regioną – 16 partnerių iš 9 valstybių: Vokietijos, Belgijos, Danijos, Švedijos, Suomijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos.

SEMPRE projekto tarpsektorinę partnerystę papildė vėl gi dar daugiau susijusių organizacijų kiekvienoje partnerinėje valstybėje, kurios daugiausiai dalyvavo vietos įgalinimo tinkluose ir regioninėse koordinavimo grupėse.

Projektas SEMPRE buvo skirtas stiprinti socialinių paslaugų teikimą kaimo vietovėse Baltijos jūros regione.

Socialinių paslaugų teikėjai, viešojo sektoriaus organizacijos, nevyriausybinės organizacijos ir kitos institucijos teikiančios ir organizuojančios socialinių paslaugų teikimą regionuose buvo raginamos įtraukti galutinius paslaugų vartotojus į socialinių paslaugų vystymą ir teikimą.

Kaip projekto rezultatas buvo parengtas Handbook – paslaugų vadovas (įgalinimo vadovas), kuriame sudėtos rekomendacijos darbui su tikslinėmis grupėmis.

Per visą projekto įgyvendinimo laikotarpį reguliariai vyko tarptautiniai susitikimai, tarptautinės konferencijos, kuriose buvo aptariamos vykdomos veiklos, pristatomi partnerių nuveikti darbai, aptariami projekto įgyvendinimo klausimai.

Vienas iš tarptautinių partnerių susitikimų vyko ir Lietuvoje. 2018 m. balandžio 5 – 7 dienomis Klaipėdoje organizuotas visų projekto partnerių tarptautinis susitikimas. Susitikimo metu buvo suorganizuota išvyka į reabilitacijos centrą Vyžiuose „Gabrielius“.

Lietuvoje buvo „sukurti“ du vietos įgalinimo tinklai Jurbarko bei Pagėgių regionuose.

Jurbarko regione buvo dirbama su vienišais tėvais.

Pagėgių regione su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis.

Į projekto įgyvendinimą regionuose aktyviai įsitraukė ir didelis ratas partnerių:

VšĮ „Gabrielius“, Klaipėdos universitetas, Pagėgių savivaldybė, Jurbarko rajono  savivaldybė, Jurbarko švietimo centras, „Jurbarko sandora“, Skirsnemunės mokykla, Vadžgirio mokykla, VVG „Pagėgių kraštas“, VVG „Nemunas“, Jurbarko verslo ir turizmo informacijos centras.

 

Atlikus vienišų tėvų poreikių nustatymo, jog tai pakankamai „plati“ tikslinė grupė įvairiais aspektais: amžiumi, išsilavinimu, patirtimi, užimtumo ir finansinių galimybių.  Tyrimo metu nustatyta, jog vienišiems tėvams trūksta tarpusavio bendravimo, galimybės bendrai vykdyti veiklas, organizuoti ir dalyvauti šioje veikloje.

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus buvo nuspręsta organizuoti dviem etapais. Pirmasis etapas vienišų tėvų popietė. Antrasis etapas asmeninių bei profesinių gebėjimų ugdymo mokymai. Pirmieji mikro projekto žingsniai prasidėjo 2017 m. rugsėjo 2 d. suorganizavus šeimos popietę „Dovanok, mainyk, aukok“.

Šventės metu tėveliai galėjo parduoti, mainyti, dovanoti drabužius ir generuoti socialinio verslo idėjas, pasisemti gerosios praktikos ir patirties iš šventės kvietinių svečių: aromaterapeutės, nuosavo verslo savininkės, kirpėjos ir kosmetologės-visažistės.

Atskleidus aktualiausių kompetencijų tobulinimo poreikį – organizuotas mokymų ciklas nukreiptas į vienišų tėvų vadybinių gebėjimų ugdymą.

Dviejų dienų mokymai „Asmeninis efektyvumas darbe: laiko planavimo perspektyvoje“, „Aktyvūs pardavimai ir socialinis marketingas“ temomis. Vykdyti ar pradėti inicijuoti individualią veiklą veiklą, verslą reikalingi tam tikri įgūdžiai, kurių ugdymui ne kiekvienas turi galimybę tokioms investicijos, o ypatingai vieniši tėvai. Kurie ilgą laikotarpį būna „atskirti“ nuo darbo rinkos. Šie mokymai prisidėjo prie tikslinės grupės narių tolimesnio mikro projekto veiklos – konkretaus projekto verslo plano rengimo.

Nuo asmeninių kompetencijų tobulinimo mokymų pereinant prie praktinio paslaugos kūrimo proceso, vieniši tėvai, turėjo galimybę matyti ir praktiškai mokintis ir prisidėti prie realaus ir konkretaus verslo projekto rengimo į kurio vykdomą veiklą, planuojama ir numatoma, jog bus įtraukti ir patys vieniši tėvai.

Atlikus tikslinės projekto grupės – priklausomybės ligomis sergančių bei su šia grupe dirbančių asmenų poreikių tyrimą, buvo išgryninta socialinių paslaugų plėtros idėja – tęstinė profesionali pagalba resocializacijos procese.

Pagėgių regione, mikro projektas pradėtas įgyvendinti 2018 metų pradžioje. Pagėgių regiono mikro projekto pagrindine idėja tapo socialinių paslaugų plėtros poreikis. Mikro projekto metu organizuotos profesionalios suvervizijos, socialinio palaikymo paskaitos, strateginė organizacijos sesija – mokymai – prisidėję prie profesionalios pagalbos specialistų parengimo naujos paslaugos teikimui Klaipėdoje ir Garliavoje.

Kompleksinių mokymų metu buvo parengta palaikymo komanda susidedanti iš priklausomybės ligomis sergančių asmenų bei asmenų dirbančių su tiksline grupe. Sukurta inovatyvi paslauga jau šiuo metu yra teikiama VšĮ „Gabrielius“ klientams. Tačiau ši paslauga sulaukė didelio dėmesio ir susidomėjimo ir iš kitų su panašia tiksline grupe dirbančių organizacijų.

Tikimąsi, jog šis modelis turės galimybę būti pritaikytas ir kitose organizacijose, dirbančiose su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis srityje.

Projekto rezultatų paketą su parengta medžiaga galima pritaikyti konkrečiame vietos socialiniame ir ekonominiame kontekste, konkrečioje teisinėje sistemoje arba  palankių socialinių sąlygų neturinčiai grupei, tuo tarpu dalis patirties bus apskritai aktuali socialinių paslaugų teikėjams, dirbantiems su skirtingomis grupėmis Baltijos jūros regione. „Įgalinimo vadovas“, kartu su įgyvendintų mažų projektų aprašymais, taps priemone pasidalinti šia patirtimi su socialinių paslaugų teikėjų personalu ir paskatinti juos pritaikyti ją praktikoje.

„Įgalinimo vadovą“ galės naudoti partnerių ir jų narių organizacijų personalas, bei susijusių organizacijų, dalyvaujančių vietos įgalinimo tinkluose ir regioninėse koordinavimo grupėse, darbuotojai. Jis taip pat bus teikiamas projekto seminaruose ir konferencijose, bei trečiosios šalies konferencijose projekto pabaigoje. Taip pat bus dalinamos nemokamos kopijos žinių skleidėjams ir organizacijoms, veikiančioms socialiniame sektoriuje, kurios bus skatinamos perduoti jas savo narėms. Be to, švietimo įstaigos, rengiančios socialinius darbuotojus ir socialinius verslininkus, taip pat bus skatinamos vadovautis „Įgalinimo vadovu“, nes jis padeda gerai suprasti įgalinimo priemones ir procesus, aktualius visiems tiems, kas nori įnešti pokyčių savo darbe.

Politikos rekomendacijos – trumpas dokumentas, kuriame pateikiamos projekto veiklos išvados ir rekomendacijų rinkinys politikos formuotojams vietos, regioniniu, šalies ir ES lygmeniu. Jos orientuotos į politinę ir finansinę sistemą, pagal kurią dirba trečiasis sektorius, ir akcentuoja sunkumus, kuriuos sąlygoja ekonominiai ir socialiniai sunkumai. Jos taip pat pabrėžia paslaugų teikėjų, kaip darbdavių, ekonomikos dalyvių, tarpininkų tarp asmenų ir valstybės valdomų gerovės organizacijų, socialinės aprėpties skatintojų, ir socialinių inovacijų ir verslumo skatintojų ir lengvintojų, vaidmenį ir funkcijas. Politikos rekomendacijose atsižvelgta į specifines kaimo vietovių sąlygas ir akcentuojamos socialinio sektoriaus skatinamo ekonominio augimo galimybės. Siekiant patenkinti SEMPRRE įgalinimo poreikius, rekomendacijos bus pateiktos aiškia kalba ir laisvai prieinamos SEMPRE partnerių interneto svetainėse.

Susipažinti su vykdytu projektu, projekto rezultatais, visą informaciją galite rasti šioje svetainėje www.sempre-project.eu

O visos diakonijos Lietuvoje ir visos organizacijos norinčios plėtoti ir tobulinti savo vykdomą veiklą gali kreiptis į VšĮ „Liuteronų diakonija“ atstovus dėl pasidalinimo projekto patirtimi.