Pagrindinis meniu
Grįžti

Verslumo ir inovatyvių socialinių paslaugų plėtra Pagėgių bei Jurbarko regionuose

 

 

Ne vienerius metus vykdanti veiklą diakoninėje-socialinėje srityje, įgyvendinanti tarptautinius projektus, plėtojanti ir stiprinanti visų veikiančių diakonijų veiklą Lietuvoje, VšĮ „Liuteronų diakonija“, pakviesta Vokietijos partnerių - Schleswig-Holstein diakonijos, prisijungė prie 11 valstybių bendro projekto SEMPRE įgyvendinimo pagal 2014-2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos Interreg Baltijos jūros regiono programą.

Lietuvos diakonijų stoginei organizacijai tokio masto ir pobūdžio projektas kaip SEMPRE įgyvendinimas ir administravimas buvo didelis iššūkis. Trejų metų projekto įgyvendinimo laikotarpyje įgyta patirtis VšĮ „Liuteronų diakonija“ organizacijai leido sustiprėti iš vidaus bei pasiruošti tinkamai atstovauti diakonijos interesus tiek valstybiniu, tiek tarptautiniu lygmeniu, įgijo administravimo patirties didelės apimties projektų įgyvendinime.

 

 

Projektas SEMPRE (Socialinis įgalinimas kaimo vietovėse („Social Empowerment in Rural Areas“) bus baigtas įgyvendinti dar tik 2019 metų vasario mėnesį, tačiau pasiektais rezultatais jau galime pasidžiaugti dabar.

Projekto metu dvejuose regionuose, Pagėgiuose ir Jurbarke, į vykdomo projekto procesą aktyviai įsitraukė nevyriausybinės ir biudžetinės įstaigos (Klaipėdos universitetas, rajono savivaldybės, švietimo įstaigos, socialines paslaugas teikiančios ir kuruojančios įstaigos, turizmo informacijos centrai, verslo centrai, NVO ir kt.). Nuo 2016 metų buvo intensyviai dirbama su dviem projekto tikslinėmis grupėmis – Pagėgiuose su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis ir organizacijos personalu, Jurbarko regione su vienišais tėvais. Atlikus tikslinių grupių poreikių tyrimus buvo inicijuoti du mikro projektai. Tai pirmos Lietuvoje realios iniciatyvos kurti naujas paslaugas regionuose į šių paslaugų kūrimą įtraukiant inicijuojamų paslaugų gavėjus - projekto tikslines grupes.

Pirmieji mikro projektų veiklų žingsniai prasidėjo 2017 m. rugsėjo 2 dieną suorganizavus šeimos popietę „Dovanok, mainyk, aukok“, kurios metu sulaukta gausaus būrio vienišų mamų bei tėvelių su vaikais, kuriems buvo sukurta bendravimo platforma-šeimų bendruomenė, kurioje sudarytos sąlygos bendrai vienišų tėvų veiklai. Šventės metu jie galėjo parduoti, mainyti, dovanoti drabužius, žaislus, tuo pačiu metu bendrauti, tikslinių susitikimų su specialistais metu dalintis ir generuoti socialinio verslo idėjas.

 

 

Atliepiant į tikslinės grupės asmeninių bei profesinių-verslumo gebėjimų trūkumus buvo inicijuoti intensyvūs „Grand Partners“ bei verslo plano rengimo mokymai. Dviejų dienų mokymai „Asmeninis efektyvumas darbe: laiko planavimo perspektyvoje“, „Aktyvūs pardavimai ir socialus marketingas“ temomis. Vykdyti ar pradėti inicijuoti individualią veiklą, verslą reikalingi tam tikri įgūdžiai, kurių ugdymui ne kiekvienas turi galimybę tokioms investicijoms, o ypatingai vieniši tėvai. Kurie ilgą laikotarpį būna „atskirti“ nuo darbo rinkos, tad grįžimas į darbą būna sudėtingas procesas. Šie mokymai prisidėjo prie tikslinės grupės narių tolimesnio mikro projekto veiklos – konkretaus projekto verslo plano rengimo. Nuo asmeninių kompetencijų tobulinimo mokymų pereinant prie praktinio paslaugos kūrimo proceso, vieniši tėvai, turėjo galimybę matyti ir praktiškai mokintis ir prisidėti prie realaus ir konkretaus verslo projekto rengimo į kurio vykdomą veiklą, planuojama, bus įtraukti ir patys paraiškos rengėjai.

 

 

Tuo tarpu, Pagėgių regione, mikro projektas pradėtas 2018 metų pradžioje, naujos paslaugos – socialinis palaikymas – kūrimo veiklos. Pagėgių regiono mikro projekto pagrindine idėja tapo socialinių paslaugų plėtros poreikis. Mikro projekto metu organizuotos profesionalios supervizijos, socialinio palaikymo paskaitos, strateginė organizacijos sesija – mokymai - prisidedantys prie profesionalios pagalbos specialistų parengimo naujos paslaugos teikimui Klaipėdoje ir Garliavoje. Kompleksinių mokymų metu buvo parengta palaikymo komanda susidedanti iš priklausomybės ligomis sergančių asmenų bei asmenų dirbančių su tiksline grupe. Sukurtos inovatyvios paslaugos diegimo procese ir jau šiuo metu sukurta paslauga yra teikiama ne tik VšĮ „Gabrielius“ klientams, bet ir sulaukė didelio dėmesio ir susidomėjimo iš kitų su panašia tiksline grupe dirbančiomis organizacijomis. Tikimąsi, jog šis modelis turės galimybę būti pritaikytas ir kitose organizacijose Lietuvoje dirbančiomis su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis.

 

 

Džiaugiamės, jog VšĮ „Liuteronų diakonija“ tarp visų stipriausių socialines paslaugas organizuojančių ir kuriančių projekto partnerių Europoje yra lygiavertė partnerė. O šio projekto dėka turėjo unikalią galimybę prisidėti prie  socialinių paslaugų vadovo kūrimo, kuriuo galės naudotis paslaugų teikėjai, universitetai, valstybių vyriausybės ir savivaldybės bei kitos organizacijos tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Paskutinis projekto įgyvendinimo pusmetis skirtas visų projekto partnerinių valstybių bendrai kuriamam Handbook – socialinių paslaugų vadovo medžiagos sisteminimui, maketavimui, spausdinimui ir pristatymui baigiamojoje projekto konferencijoje Vokietijoje, kuri planuojama 2019 metų pradžioje.

 

VšĮ „Liuteronų diakonija“ projekto SEMPRE koordinatorių informacija.