Pagrindinis meniu
Grįžti

„LIUTERONYBĖ“ – seminaras diakonijų darbuotojams

 

 

VšĮ „Liuteronų diakonija“ rūpindamasi diakonijų darbuotojų teologiniu švietimu, organizavo seminarą „LIUTERONYBĖ“. Seminaras vyko 2017 m. lapkričio 24-26 dienomis Vilniaus evangelikų liuteronų parapijos namuose. Seminaro lektorė – diakonisė Grace Rao iš Jungtinių Amerikos Valstijų.

 Seminaro dalyviams ji pristatė naujai išleistą knygą „Lutheranism 101“, kuri šiuo metu yra verčiama ir artimiausiu metu bus išleista į lietuvių kalbą.  Seminaro „LIUTERONYBĖ“ dalyviai gilinosi, analizavo ir dalinosi savo žiniomis skaitydami Šventąjį raštą, atlikdami praktines grupines bei individualias užduotis.

Šis trumpas seminaras buvo skirtas Lietuvoje dirbantiems diakonijų darbuotojams, savanoriams. Diakonijose dirba skirtingo amžiaus, profesijų, gyvenimo bei skirtingų katekizmo žinių turintys žmonės. Tad organizuojami religinio auklėjimo, ugdymo seminarai svarbūs didinant darbuotojų motyvaciją likti ir dirbti diakonijų veikloje bei prisideda prie religinio-liuteroniškojo ugdymo, skatina gilintis į liuteronišką tikėjimą bei padeda eiti dvasinio augimo keliu.

Diakonijų darbuotojai dirbdami diakoninį-socialinį darbą susiduria su įvairiomis socialinėmis grupėmis žmonių. Diakoninis darbas reikalauja ne tik pašaukimo tarnauti, dalinti gailestingumą savo šeimai, artimiesiems, draugams, bet ir visiems stokojantiems, apleistiems, užribyje atsidūrusiems asmenims. Diakoninis - socialinis darbas skatina tarnauti iš meilės, gailestingumo ir užuojautos. Bet kiekvienas diakonijų darbuotojas kasdieninėje veikloje susiduria su asmeniniu, dvasiniu „palūžimu“, neretai aplanko neviltis ir nusivylimas, ko pasekoje jiems taip pat reikalinga pagalba, dvasinis pastiprinimas. Džiaugiamės, jog šio seminaro metu diakonijų darbuotojai turėjo galimybę Dievo pagalba dvasiškai sustiprėti. Seminaro dalyviai skaitydami, reflektuodami Dievo žodžio skaitinius iš naujo atvėrė duris gailestingumui.  

 

Dėkojame seminaro vertėjai Vilmai Sabutienei.
Seminarą organizavo bei koordinavo VšĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius, kun. Mindaugas Kairys.