Pagrindinis meniu
Grįžti

Skirsnemunės vaikų dienos užimtumo centrasAsociacija, Jurbarko evangelikų liuteronų parapija kaip ir visa evangelikų liuteronų bažnyčios bendruomenė užsiima ekumenine švietėjiška ir diakonine-socialine veikla. Iš krikščioniškos tradicijos teikia socialines, dvasinės pagalbos paslaugas vaikams ir jaunimui, šeimoms, senjorams, kitoms socialiai pažeistoms grupėms. Nuo 2007 m. vasario 19 d. įregistruota organizacija siekia padėti sunkumus išgyvenančioms šeimoms, ypač didelį dėmesį skirdami vaikų ir jaunimo ugdymui. Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ 2011 metais įkūrė vaikų dienos centrą „Motinos-vaiko dienos užimtumo centras“ Skirsnemunėje. Septintus metus dienos centro paslaugos teikiamos Skirsnemunės seniūnijos socialiai remtinų ir socialinės rizikos šeimų vaikams ir jų šeimos nariams. Šiuo metu dienos užimtumo centro veikloje dalyvauja 25 vaikai (6-10 metų amžiaus). Vaikų dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikams bei pagalbą šeimoms organizuoja: Evelina Tamošaitytė (projekto vadovė, socialinė darbuotoja), kun. Mindaugas Kairys (dvasinis vadovas), Rita Petraitienė (užimtumo specialistė), Asta Kazlauskienė (socialinio darbuotojo padėjėja).

Vaikai po pamokų ateina į dienos užimtumo centrą, jame ruošia namų darbus, pavalgo, dalyvauja ugdomuosiuose užsiėmimuose. Kadangi vaikai labai noriai dalyvauja veiklose, dienos socialinė priežiūra, ugdymas ir pagalba vaikui, dienos centre vyksta organizuojant įvairiausius užsiėmimus, kurių metu vaikai mokosi pozityvaus tarpusavio bendravimo, ugdomi socialiniai ir darbiniai įgūdžiai, bei kiti asmeniniai gebėjimai, ugdomos krikščioniškos vertybės, suteikiama individuali pagalba ruošiant namų darbus, organizuojami kultūriniai-edukaciniai renginiai. Organizuojant edukacinius renginius, lavinamuosius užsiėmimus bendradarbiaujama su Vinco Grybo muziejaus muziejininke-edukatore Gabija Viduolyte, menininke Sandra Mielkaityte.

Dienos centre, esant būtinybei, vaikai taip pat aprūpinami drabužiais, avalyne, mokyklinėmis priemonėmis. Dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugos teikiamos pirmadieniais – penktadieniais 13-18 val. Dienos centre užimtumo veiklos, socialinės paslaugos ir kita teikiama pagalba naudojamos siekiant sumažinti ir žinoma panaikinti priežastis, kurios įtakoja vaiko ar šeimos socialines problemas.

„Motinos – vaiko dienos užimtumo centre“ teikiamos socialinės paslaugos ir vaikų šeimoms: konsultavimas, informavimas, dvasininko konsultacijos, pagalba kartu ieškant tinkamiausių pagalbos vaikui priemonių, teikiama materialinė pagalba. Šeimos susiduria su įvairiausiomis problemomis, kurios neapsiriboja vien tik materialiniu nepritekliumi, vyraujančiu nedarbu ar neturėjimu nuolatinių pajamų, kiekvienas susitikimas su vaikų tėvais tarsi savipagalbos grupės užsiėmimas, kurio metu bendravimo dėka jis pasijaučia esantis reikalingas, išklausytas.

Jurbarko evangelikų liuteronų parapijos diakonija „Jurbarko sandora“ didelį dėmesį skiria socialinių paslaugų prieinamumui kiekvienam klientui Jurbarko regione ir pagal  galimybę socialinę pagalbą suteikia kiekvienam besikreipiančiam.

Galime pasidžiaugti, jog vykdant diakoninį-socialinį darbą Jurbarko rajone, diakonija „Jurbarko sandora“ sulaukia ne tik Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, VšĮ „Liuteronų diakonija“ paramos, bet ir Jurbarko rajono savivaldybės palaikymo ir finansinio prisidėjimo prie vykdomų projektų veiklos. Dėka šių organizacijų palaikymo diakonija „Jurbarko sandora“ gali vystyti veiklą ir organizuoti nenutrūkstamą socialinį darbą su diakonijos klientais.

 

 

Vaikų dienos centro veiklas remia:
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
Jurbarko rajono savivaldybė
VšĮ „Liuteronų diakonija“