Pagrindinis meniu
Grįžti

Eurodiakonijos konferencija Rygoje

 

 

2016  m. lapkričio 24 - 25 dienomis Eurodiakonija organizavo konferenciją Latvijoje „Socialinės apsaugos stiprinimas Baltijos šalyse: diakonijos perspektyva“. Konferencijos dalyviai – valstybinių ir nevyriausybinių organizacijos atstovai iš pabaltijos šalių, Olandijos, Briuselio ir Vokietijos. Lietuvą atstovavo VšĮ „Liuteronų diakonija“ deleguotas asmuo – Oksana Piečienė.

Konferencijos metu pristatyti aukšti skurdo ir socialinės atskirties rodikliai Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje. Konferencijoje siekta iškelti pagrindinius socialinės apsaugos uždavinius Baltijos šalims ir apgalvoti efektyvų veiklos planą.  Kalbėta apie organizacijas, kurios turi imtis veiksmų, kad sugeneruotų teigiamus pokyčius. Dviejų dienų konferencijoje aptartos ES finansavimo mechanizmo priemonės, patirtys, analizuotas socialinis tvarumas ir inovacijos siekiant sumažinti socialinį neteisingumą Baltijos šalyse, kalbėta apie savanoriško darbo perspektyvą.

Primename, kad „Eurodiakonija“ biuras yra Briuselyje. Ši organizacija savo veiklą vykdo 32 šalyse. Eurodiakonija bendradarbiauja su valstybinėmis, bei nevyriausybinėmis krikščioniškomis organizacijomis, siekdama atstovauti organizacijos nares ir taip prisidėti prie socialinėje rizikoje esančių asmenų skaičiaus mažinimo.