Pagrindinis meniu
Grįžti

Diakonija-logo      

 

Projekto „Aktion Mensch“ partnerių susitikimas Lietuvoje

 

 

2016 m. rugsėjo 29-30 dienomis vyko projekto „Aktion Mensch“ partnerių VŠĮ “Liuteronų diakonija” ir Schleswig-Holstein diakonijų susitikimas. Susitikimuose dalyvavo VŠĮ „Liuteronų diakonija“ direktorius, kun. Mindaugas Kairys ir VŠĮ „Liuteronų diakonija“ darbuotojai, VŠĮ „Gabrielius“ direktorius, kun. V. Miliauskas, Schleswih-Holstein diakonijos atstovai.

Diakonijos kartu bendradarbiauja įgyvendindamos „Aktion Mensch“ projektus Tauragės regione „Apleistų vaikų ir jaunimo perspektyvios pagalbos projektą“ bei Aktion Mensch projektą Klaipėdoje – pagalbos teikimas priklausomybe turintiems asmenims ir jų šeimos nariams.

Rugsėjo 29 dieną vykusiame susitikime buvo aptarti projekto Tauragės regione eigos klausimai, tolimesni projekto įgyvendinimo planai, tolimesnės bendradarbiavimo galimybės. Svečiai iš Vokietijos buvo supažindinti su įgyvendinamo projekto veiklos kryptimis regione, buvo pabrėžta įgyvendinamo projekto reikšmė Tauragės regiono kaimuose. Matydami didžiulį jaunimo neužimtumą, motyvacijos stoką, socialinės bei kultūrinės atskirties problemiškumą kaimiškose vietovėse, projekto lėšomis kartu su projekto partneriu - Schleswig-Holstein diakonija Vokietijoje – ateinančiais metais VŠĮ „Liuteronų diakonija“ organizuos jaunimo motyvacijos skatinimo, profesinio tobulėjimo bei darbinių įgūdžių ugdymo mokymus Vokietijoje. Mokymų metu jaunimas galės praktiškai išmėginti įvairių profesijų amatus. Šiuo metu formuojama projekto tikslinė grupė iš kurios bus atrinkti jaunuoliai, kurie galės vykti į organizuojamus mokymus Vokietijoje. Tad didžiąją susitikimo dalį buvo diskutuota apie parengiamuosius ir kitus organizacinius kelionės klausimus.

Rugsėjo 30 dieną svečiai aplankė Klaipėdoje įkurtą konsultavimo kabinetą. Kuriame pagalba prieinama ne tik priklausomybės ligomis sergantiems asmenims, bet ir jų šeimos nariams. Tai unikali pagalbos teikimo priemonė, kuri padeda šeimai problemas spręsti drauge. Susitikimo metu VŠĮ „Gabrielius“ direktorius supažindino su įgyvendinamomis veiklomis, pasiektais rezultatais.

Po pietų diakonijų atstovai susitiko Motinos-vaiko dienos užimtumo centre Skirsnemunėje, kuriame vyko planuotas formuojamos jaunimo grupės, kuri vyks į Vokietiją susitikimas. Užsiėmimo metu Schleswig-Holstein diakonijos atstovai turėjo galimybę susipažinti su vykdomomis veiklomis, bei ne tik pažinti tikslinę projekto grupę, bet ir kartu dalyvauti vykdomuose užsiėmimuose, išgirsti projekto dalyvių mintis ir nuomones.

Vizito Lietuvoje metu taip pat buvo aplankyti VŠĮ „Gabrielius“ reabilitacijos centras, Smalininkuose pradėtas rekonstruoti pastatas numatomas pritaikyti socialinio verslo paslaugoms bei statomas Daugiafunkcinis diakonijos centras Garliavoje.

Ilgametė bei profesionali VŠĮ „Liuteronų diakonija“ darbo komandos patirtis teikiant socialines paslaugas socialinių paslaugų klientams, intensyvus darbas ir siekimas ilgalaikių rezultatų bei palaikymas nenutrūkstamų, ilgalaikių bendradarbiavimo ryšių su užsienio socialiniais partneriais, suinteresuotomis organizacijomis Lietuvoje lemia apčiuopiamus rezultatus projekte „Aktion Mensch“ bei įtakoja tolimesnius planus socialinių paslaugų srityje.

Direktorius, kun. Mindaugas Kairys