Pagrindinis meniu
Grįžti

Seminaras Palangoje

 


Balandžio 15-17 dienomis į Palangą susirinko VšĮ „Liuteronų diakonija“ darbuotojai. Čia jiems tris dienas seminarą vedė diakonė iš JAV Grace Rao. G. Rao tarnauja Misurio sinodo liuteronų bažnyčios organizacijoje World Relief and Human Care. Ši organizacija rūpinasi vargstančiais visame pasaulyje. Minėtoji organizacija prisideda ir prie Liuteronų diakonijos projektų Lietuvoje. Reikia paminėti esminius skirtumus, dėl kurių gali kilti tam tikrų neaiškumų. Lietuvoje, diakonijose dažniausiai tarnauja parapijiečiai, kurie rūpinasi vargstančiais žmonėmis,o diakono tarnystė – tai pirmiausiai Žodžio tarnystė surinkime. Labai dažnai diakono tarnystė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčioje tampa pirmuoju žingsniu į kunigo tarnystę. Tuo tarpu diakonių tarnystė apima moteris, pasišventusias tarnystei vargstantiems. Jos išsiskiria uniformomis, ir tuo, kad tai tarnystei jos yra pašventinamos rankų uždėjimu, kaip ankstyvojoje Apaštalų bažnyčioje.

Moterų diakonių, pasišventusių tarnavimui vargstantiems, galima sutikti ir Vokietijoje, ir JAV. Praeitais metais tokių moterų grupelė buvo pašventinta ir Latvijos evangelikų liuteronų bažnyčioje.

Kalbant apie socialinį darbą ir problemas, dažniausiai esmine tema iškyla finansiniai rūpesčiai. Deja, finansų klausimas labai dažnai užgožia mūsų visų gyvenimo prasmę – Jėzų Kristų. Tad galima pasidžiaugti, kad seminare Palangoje Grace mus grąžino į Viešpaties realybę, primindama ir pagilindama mūsų žinias ne kur kitur, o būtent Mažajame Katekizme. Šis seminaras buvo puiki galimybė mums visiems sugrįžti prie liuteroniško Dievo Žodžio skelbimo esmės – Įstatymo ir Evangelijos. Tad šis pavasarinis seminaras buvo didelė palaima ne tik Diakonijos darbuotojams, bet ir visai mūsų bažnyčiai. Todėl tikimės, kad rudenį, kai Grace Rao vėl atvyks, susidomėjusių klausytojų ratas bus didesnis.