Pagrindinis meniu
Grįžti

„AKTION MENSCH“ projektas Klaipėdoje - pagalbos teikimas priklausomybe turintiems asmenims ir jų šeimos nariams

 

Pradėtas įgyvendinti priklausomybės ligomis sergančių asmenų ir jų šeimos narių konsultavimo projektas Klaipėdos mieste. VšĮ „Liuteronų diakonija“ inicijuojamą ir administruojamą projektą „AKTION MENSCH“ projektas Klaipėdoje – pagalbos teikimas priklausomybe turintiems asmenims ir jų šeimos nariams“ glaudžiai įgyvendinamas su reabilitacijos VšĮ „Gabrielius“ centro specialistais.

Inicijuojamas projektas tai pagalba priklausomybes turintiems asmenims pirmuosiuose žingsniuose į kelią iš socialinės atskirties į visuomeninį gyvenimą bei priklausomybes turinčių asmenų artimųjų-šeimos narių konsultavimas. Aktion Mensch projekto dėka jau įkurtas konsultacinis kabinetas bei trejų metų projekto laikotarpyje Klaipėdos mieste bus sukurtas tarpinstitucinio pagalbos teikimo tinklas.

Konsultacinio kabineto įkūrimas ir Klaipėdos miesto tarpinstitucinio bendravimo bei pagalbos teikimo tinklo sukūrimas priklausomybes turintiems asmenims ir jų artimiesiems-šeimos nariams, paremtas informacijos teikimo mainais ir tarpinstituciniu bendradarbiavimu. Teikiant paslaugas įkurtame konsultaciniame kabinete bei bendradarbiaujant su projekto partneriais - Klaipėdos miesto socialiniu skyriumi, klinikomis, sveikatos centrais, bažnyčiomis, policija ir kitomis organizacijomis dirbančiomis su priklausomybės ligomis sergančiais asmenimis - suteikiant pirmines konsultacijas, motyvuojant, tarpininkaujant, informuojant bus siekiama užkirsti kelią tolimesnei psichinei ir fizinei besikreipiančiųjų asmenų fizinei ir psichologinei žalai.

Projekto metu teikiant pirmines konsultacijas ir rekomendacijas reabilitacijos stacionarui tikimasi psichosocialinės reabilitacijos procesą vykdyti nuosekliai taip skatinant ir siekiant sėkmingos priklausomybėmis sergančių asmenų resocializacijos, integracijos į darbo rinką ir socialinį gyvenimą.

Projekto tikslinė grupė – priklausomybes turintys asmenys (alkoholikai ir (arba) narkomanai) ir jų artimieji-šeimos nariai.

Priklausomybes turintys asmenys susiduria su daugeliu sunkių socialinių aplinkybių tokių kaip ligos, benamystė ir kiti neigiami faktoriai. Žalingi įpročiai apriboja dalyvavimo pilnaverčiame gyvenime pajėgumus. Piknaudžiavimo pasekmėmis dažnai būna: fizinė žala (prasta sveikatos būklė, kepenų ligos, tokios kaip cirozė ar hepatitas, ŽIV ir kitos infekcinės ligos), psichikos sutrikimai (depresija, nerimo sutrikimai, asmenybės sutrikimai, polinkis į savižudybę ir panašūs sutrikimai), psichosocializacijos pasėkmės (benamystė, darbo ir bet kokių pajamų netekimas, įsiskolinimai, su priklausomybėmis susiję nusikaltimai ir kitos pasėkmės). Priklausomybės yra pagrindinės socialinių problemų veiksnys. Plintanti priklausomybė psichoaktyviomis medžiagomis - tai viena iš aktualiausių šių dienų Lietuvos problemų, kuri vis dažniau pasitaiko tarp labai jauno amžiaus asmenų.

Tačiau labai dažnai yra pamirštami tie asmenys, kurie gyvena greta priklausomybes turinčių asmenų. Dažniausiai tai būna žmonos ir mažamečiai vaikai, senyvo amžiaus tėvai, kiti artimieji, kurie ne tik išgyvena dėl artimo žmogaus priklausomybių, bet neretai patiria kasdienį fizinį, psichologinį, seksualinį, ekonominį smurtą. Kiekvieną dieną juos lydi nuolatinis stresas, depresija, bejėgiškumas, kaltės, gėdos jausmus, ilgainiui jie atsiriboja nuo išorinio pasaulio, tampa uždari. Šeimos narių išgyvenimai itin jautri tema.

Planuojama, jog inicijuojamo projekto metu sukurta veiksmingų pagalbos teikimo paslaugų sistema sudarys prielaidas ir padidins galimybes žengti pirmuosius žingsnius link „išsivadavimo“ nuo priklausomybės į pilnavertį visuomeninį gyvenimą ne tik priklausomybes turintiems asmenims, tačiau padės ir jų artimiesiems-šeimos nariams.

VšĮ „Liuteronų diakonija“ besirūpindama socialiai pažeistomis visuomenės grupėmis 2008 m. įsteigė psichoterapinės reabilitacijos centrą VšĮ „Gabrielius“, kuris sėkmingai vykdo veiklą ir teikia kvalifikuotą pagalbą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims Vyžiuose, Juknaičių sen., Šilutės rajone. Centro klientai yra vyrai, dažniausiai jau ne vienerius metus vartojantys kvaišalus. Reabilitacijos centras “Gabrielius“ yra krikščioniškas. Čia gyvenantys klientai yra priimami neatsižvelgiant į konfesiškumą. Įgyvendindami savo organizacijos misiją bei siekiant įstaigos vykdomos veiklos plėtros, reabilitacijos centras „Gabrielius“ prisideda prie VšĮ „Liuteronų diakonija“ inicijuojamo Aktion Mensch projekto įgyvendinimo Klaipėdoje.

 

Galima pasidžiaugti, jog kelerių metų gyvavimo laikotarpyje viešoji įstaiga „Gabrielius“ tapo gerai žinomu ir teigiamai įvertintu reabilitacijos centru. Šilutės Rotary klubas viešosios įstaigos „Gabrielius“ steigėją VšĮ „Liuteronų diakonija“ 2015 metais nominavo į metų geradarių titulą už priklausomybėmis sergančių bei socialinių problemų turinčių žmonių gyvenimo kokybės gerinimą reabilitacijos namuose „Gabrielius“, labiausiai nusipelniusių Šilutės rajono gerovei ir klestėjimui. Vš.Į. „Gabrielius“ turi licenziją socialinei globai teikti ir ne vienerius metus bendradarbiauja su Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Jau virš šimto „Gabrielius“ centro klientų suteikta psichoterapinė reabilitacija, dvasinė pagalba ir parama. Skaičiuojama ir ne viena dešimtis sėkmingai baigusių reabilitacijos centro programą. Gyvenimas centre padeda kurti naują gyvenimą.

Taip pat didelio palaikymo ir paramos viešoji įstaiga „Gabrielius“ sulaukė iš rotariečio šiuo metu „Raudonojo kryžiaus“ organizacijoje Vokietijoje besidarbuojančio H. Kramerio. Jis prieš kelias savaites su Šilutės rotariečiais aplankė mūsų centrą su geromis naujienomis – laukiama parama vandens ir nuotekų sistemai įrengti bei saulės kolektorių įrangai. Šios, būtinos investicijos, leis baigti VšĮ „Gabrielius“ psichosocialinės reabilitacijos centro pastato rekonstrukciją.

Artimiausiuose VšĮ „Liuteronų diakonija“ planuose tolimesnė pagalbos priklausomybes turintiems asmenims sistemos plėtra. Siekiant nenutrūkstamos pagalbos, pilnavertės integracijos į darbo rinką ir visuomenę pradedant nuo konsultacinio kabineto Klaipėdos mieste, vykdomos psichosocialinės reabilitacijos centro programos Vyžiuose (Šilutės r.) – jau šiais metais Garliavoje (Kauno r.) pradėti „Daugiafunkcinio diakonijos centro“ statybos darbai. Darbo patirtis parodė, jog po reabilitacijos programos, šiai tikslinei grupei yra būtina socialinės reintegracijos paslauga.

Daugiafunkciniame diakonijos centre Garliavoje bus įkurtas priklausomybes turinčių asmenų, baigusių psichosocialinės reabilitacijos centrų programas tolimesnės integracijos padalinys. Šis reabilitacijos etapas sieks sustiprinti psichosocialinės reabilitacijos pagalbą ir užtikrinti integracijos į darbo rinką tęstinumą priklausomybes turintiems asmenims. Daugiafunkcinio centro įkūrimas sudarys palankias prielaidas priklausomybėmis nuo psichoaktyvių medžiagų reabilitacijos centrų programą baigusiems asmenims kompleksiškai integruotis į darbo rinką ir taip mažinanti jų „atkritimą“, nusikalstamumo rizikas, infekcinių ligų bei žalą visuomenei.

Pastebėta, jog priklausomybes turintiems asmenims daugiausiai problemų kyla socialinės integracijos srityje, todėl ši grandis kol kas buvo silpniausia. Steigdama Daugiafunkcinį diakonijos centrą Garliavoje „Liuteronų diakonija“ stiprina ir plečia VšĮ „Gabrielius“ vykdomą reabilitacijos sistemą. Šiame dagiafunkcinės psichosocialinės reabilitacijos etape dėmesys bus skirtas: laikinam apgyvendinimui, profesiniam mokymui, socialinių įgūdžių ir bendrųjų gebėjimų lavinimui bei įdarbinimo problemų sprendimui. Saugioje daugiafunkcinio centro aplinkoje bus teikiamos kompleksinės paslaugos, kas baigusiems psichosocialinės reabilitacijos centrų programą leis mažinti atkrytį ir sudarys prielaidas integruotis.

VšĮ „Liuteronų diakonija“ skirdama dėmesį pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms Aktion Mensch projekto dėka siekia kvalifikuotas pagalbos priemones priartinti prie kliento ir taip užkirsti kelią tolimesnei tikslinės projekto grupės degradacijai.

Konsultacinis kabinetas įsikūręs adresu Taikos pr. 105-5 Klaipėda. Telefonas pasiteiravimui: 8 674 74220

 

Direktorius, kun. Mindaugas Kairys

VšĮ „Liuteronų diakonija“

Direktorius, kun. Valdas Miliauskas

VšĮ „Gabrielius“