Pagrindinis meniu
Grįžti

Gerb. diakonijų vadovai,
mieli sandorie
čiai,         

Kalėdos

            Kalėdų žinia labai paprasta ir drauge gyvybiškai svarbi. Ji ragina mus pasitikėti Dievu. Tikroji mūsų baimių ir nerimo šaknis yra likti vienam, kaip prietemoje vaikas ima verkti ir bijo būti joje paliktas, apleistas...

            Ištieskime savo ranką šalia mūsų gyvenantiems broliams ir seserims, kurie laukia ne vien kalėdinių sveikinimų, bet ir mūsų meilės bei gailestingumo. "Dievas neturi kitų akių, tik mūsų, Dievas neturi kitų ausų, tik mūsų, Jis neturi kitų rankų, tik mūsų". Tad, pirmasis angelų žodis piemenims buvo: Nebijokite! Dievas neapleidžia, Dievas myli ir globoja savo vaikus.

            „Nebijokite! Štai aš skelbiu jums didį džiaugsmą, kuris bus visai tautai. Šiandien Dovydo mieste jums gimė Išganytojas. Jis yra Viešpats Mesijas.“

 

Palaimintų Šv. Kalėdų ir

       A.D. 2015 metų!

 

Kun. Mindaugas Kairys

Direktorius

VŠĮ Liuteronų diakonija